:1: Nestor Pellicciaro v Praze | Prague 17-21/06/2019

Všechny lekce s výjimkou pondělní lekce před milongou se konají ve Studiu TangoOne, Štěpánská 36, Praha 1 (zvoňte na zvonek TANGO).

Pondělí 17. června, 19:30-21:00 (Klub Joe)

Část 1
 • Příprava k tanci
 • Držení těla
 • Významné prvky chůze
 • Dýchání
Úterý 18. června, 18:30-20:30 
Část 2
 • Pojem osy
 • Cvičení
 • Disociace
 • Uvědomění si těla a jeho synchronizace s hudbou
 • Kroky

Středa 19. června, 18:30-20:30

Část 3

 • Příprava k tanci
 • Chůze samostatně
 • Chůze společně
 • Chůze v objetí
 • Rovnováha
 • Projekce kroku
 • Linie energie
 • Kroky

Čtvrtek 20. června, 18:30- 20:30

Část 4
 • Obraty v pivotu
 • Ochos (obraty)
 • Vnímání prostoru na milonze
 • Tanec na místě
 • Kroky

Pátek 21. června, 18:30- 20:30

Část 5
 • Opakování - praktika


MOTTO "Nechť hudba prostoupí naše těla..."
Záměrem tohoto intenzivního týdne je nabídnout možnosti při hledání napojení s partnerem prostřednictvím ovládání těla a dosažení harmonie v tanci tanga, valsu a milongy. Přestože je každá z částí zaměřená na něco jiného, jsou vzájemně propojené.

Registrace:

Alexandra Atabekian na mailu tangoalexandra@gmail.com
nebo telefonicky či SMS na tel. +420 775 053 045.


Cena celého programu (5 seminářů á 120 min.) je 2000 Kč.
Cena jednoho semináře (120 min.) je 500 Kč.
Počet účastníků skupinových lekcí je omezen na 9 párů.

Soukromé hodiny jsou možné v úterý až pátek v době od 20:30 do 22:30 hod.


WORKSHOPS LINEUP in English

“… That the music flows throughout the body.”

The objective of the workshop is to propose alternatives in searching for the connection with the partner through body control, to achieve harmony in the dance of Tango, Vals and Milonga. Let it be known that even though each session will have a different emphasis, they are all interconnected.

Session 1 ◦ Preparation for the dance ◦ Body posture ◦ Support points during the walk ◦ Breathing

Session 2 ◦ Notion of axis ◦ Exercises ◦ Dissociation ◦ Body conscious and its synchronization with musical stimulus ◦ Steps

Session 3 ◦ Preparation for the dance ◦ Solo walking ◦ Walking together ◦ Walking while embraced ◦ Balance ◦ Step projection ◦ Energy lines ◦ Steps

Session 4 ◦ Pivoting turns ◦ Ocho turns ◦ Space perception in Milonga ◦ “Dance in a tile” ◦ Steps

Session 5 - Recapitulation - Practice
Comments