Nestor Pellicciaro


Nestor Pellicciaro

Nestorova umělecká kariéra začala studiem na škole National Conservatory of Dramatic Art v Argentině, kde studoval u renomované profesorky Líy Sirouyan, která do Argentiny přinesla metodu Emila Jaques-Dalcroze a založila obor ‘musical rhythm’.  Pro Nestora to byla klíčová zkušenost, která mu umožnila uplatnit vášnivé nutkání pro zkoumání těla v pohybu a vyjadřování se pohybem na základě podnětů z hudby.   Nestor studoval také u Nestora Romera v centru Center for Artistic Expression v Buenos Aires a působil jako herec - hrál hlavní role v mnoha divadelních představeních a muzikálech.

V r. 1989 se Nestor v rámci přípravy na roli v divadelní hře založené na životních osudech Eduarda Arolase musel nastudovat choreografii tanga. To byla další klíčová událost v jeho životě – probudil se v něm zájem o argentinské tango: tanec a hudbu, které pro něj jsou plné tajemství a vášně.  Brzy začal Nestor tango studovat u řady ze slavných maestros v Buenos Aires a zakrátko poté také založil vlastní milongu ‘Los Mareados’.  Ve svém tanečním studiu později spolu se Silvinou Singer vedl ‘Tango Project’, projekt zaměřený na analýzu a řešení obtížných situací a problémů, kterým čelí profesionální tanečníci tanga. Nestor tedy pracoval a i nadále pracuje s velkými maestros tanga; přitom stále vnímá, že každodenní kontakt s novými zájemci o tango a jejich výukou je tím, co jej nejvíc obohacuje; “studenti, se svou chutí se učit, jsou hlavním motorem vývoje ve vyjadřování se pohybem”.

Své působení ve výuce tanga Nestor nevnímá v roli “učitele”; cítí se být spíš koučem, který pomáhá svým studentům hledat a nacházet způsoby jak se svým tělem v pohybu vyjádřit. Nestor je zaměřuje na získání vědomí těla a jeho pozice a “podpůrných bodů” při tanci. Aby jim pomohl získat toto vědomí, předkládá Nestor svým studentům různá cvičení, kterými stimuluje a rozvíjí jejich dýchání, chůzi, vědomí sebe a vnímání osy (jejich vlastní, partnerovy/partnerčiny, i osy celé taneční dvojice), energetických toků, disociace v pohybu mezi horní a dolní částí těla, a pohybu v souladu s hudbou.

V r. 2011m po vzájemně inspirativním setkání shledali Nestor Pellicciaro a Marcelo Solis, že svůj zájem a vášeň pro tango chtějí v budoucnu rozvíjet společně a věnovat se podpoře a rozvoji umění tančit argentinské tango. Oba se shodli v názoru, že tango je jedním z nejkrásnějších, nejvíce motivujících a inspirujících projevů lidských vztahů (“V tangu reflektujeme kým jsme, nebo chceme být, v životě.”). Po období rozhovorů a příprav se jejich přístup k tangu zhmotnil v založení školy tanga s názvem  Escuela de Tango de Buenos Aires (ETBA); škola vznikla v březnu 2012.

 

Anglický originál převzat ze stránky ETBA, překlad do češtiny Eva Franková (Škrdlantová)

Nestor Pellicciaro

Nestor began his artistic career in the National Conservatory of Dramatic Art, where he worked with renowned professor Lía Sirouyan, who introduced the Émile Jaques-Dalcroze method in Argentina and developed a discipline known as ‘musical rhythm’ .  For Nestor, this experience was essential to fulfill his need and desire to explore and express through movement the stimuli induced by music.   Nestor also took classes with Nestor Romero at the Center for Artistic Expression in Buenos Aires, and had lead roles in many theater and musical plays.

In 1989, Nestor was exposed to the choreography of Tango during the rehearsal of a play bases on the life of Eduardo Arolas.  This experience was pivotal in Nestor’s life, awakening his interest for Tango, a dance and music he feels is full of mystery and passion.  Subsequently, Nestor began taking Tango classes with some of the most celebrated Maestro Tangueros in Buenos Aires, and soon thereafter began organizing his own milonga ‘Los Mareados’.  In his dance studio, Nestor and Silvina Singer produced ‘Tango Project’, an effort aimed to analyze and solve the difficulties and problems faced by professional tango dance partners.  While Nestor has worked, and continues to work, with the great Maestro Tangueros he believes that his everyday experience working with dancers at his studio is what most enriches his experience; since “students, with their eagerness to learn, are the main protagonists in developing expression through movement”.

As dance instructor, Nestor sees his role not as a teacher, but rather as a coach that encourages its students to search and propose alternatives to express with their bodies in motion.  Nestor’s focus is to work on gaining awareness on posture and the points of support when dancing.  To gain this awareness, Nestor has his students work in a multitude of exercises that emphasize breathing, walking, awareness and sensitivity of the axis (your own, your partner’s, and the couple’s axis), the lines of energy, disassociation in movement of the lower and upper body, and moving in synchrony with the music.

In 2011, Nestor and Marcelo Solis found they had a common interest and passion for developing a space to develop and promote the art of dancing Tango. Both coincide that Tango is one of the most beautiful, motivating and inspirational expressions of human relations (“In tango, we are a reflection of what we are, or want to be, in life”).  Their talks shaped the formation of the Escuela de Tango de Buenos Aires (ETBA), a project that came to fruition on March 19, 2012.

Nestor Pellicciaro

Ċ
Eva TangoPragaInfo,
20. 9. 2013 2:19