:3: Kontakty [Contacts]

Kontakty v Praze a v Buenos Aires. | Contacts in Prague and Buenos Aires.

Praha - komunikace:

Eva Franková (Škrdlantová)                                                                  IČO: 64569322

česky, anglicky           

E-mail: info@tango-praga.info 

Telefon: +420 774 604 890 

Facebook: TangoPragaInfo


Buenos Aires - výuka:

Nestor Pellicciaro

Spanish, English

E-mail: info@escuelatangoba.com

Telefon: (+54) 011 4953 1212

escuelatangoba.comEscuela de Tango

Pte. Perón 1878, Junín 145 | Buenos Aires | Argentina

Praha - communication:

Eva Franková (Škrdlantová)                                                                                 ID: 64569322

English, Czech           

E-mail: info@tango-praga.info 

Phone: +420 774 604 890 

Facebook: TangoPragaInfo


Buenos Aires - classes:

Nestor Pellicciaro

English, Spanish

E-mail: info@escuelatangoba.com

Phone: (+54) 011 4953 1212

escuelatangoba.comEscuela de Tango

Pte. Perón 1878, Junín 145 | Buenos Aires | Argentina